goran@snickerispecial.se
GDPR policy
   
 

Behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR
som träder i kraft 2018-05-25

Vi vill informera dig som kund att vi agerar i enlighet med gällande krav för data- och personuppgiftsskydd.

Behandling av personuppgifter:
Vi registrerar och lagrar information i vårt kundregister i form av namn, e-post, adress och telefonnummer relaterat till din befattning på det företag du arbetar på eller representerar.
För fysiska personer och för de som innehar enskild firma lagrar vi förutom ovanstående uppgifter, även personnummer och i vissa fall fastighetsbeteckning.

Personuppgifterna samlas in och behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten och Snickeri AB Special är personuppgiftsansvarig.

Syftet till personuppgiftsbehandlingen är:

  • Serva dig som kund med prisuppgifter, köp och leveranser av varor och tjänster.
  • Vid behov verifiera din identitet vid t ex kreditköp.
  • Handlägga eventuella garanti- och reklamationsärenden
  • Uppfylla rättsliga skyldigheter

Person- och kontaktuppgifter används inom företaget men kan också lämnas vidare i erfordelig omfattning för respektive ändamål till: myndighet, entreprenör och underleverantör. Detta för att kunna fullgöra de krav som ställs på verksamheten och bolagets åtaganden.

Dina personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt med hänsyn till det ändamål för vilket de samlats in. Faktureringsuppgifter sparas i 7 år i enlighet med lagen.

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter, som till exempel när, hur och varför vi behandlar dem. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få dem flyttade, raderade eller blockerade

Vid frågor kontakta Snickeri AB Special på 0325-33020


|-- Snickeri AB Special --|-- Verkstadsvägen 3-- | --51264 Holsljunga-- | --Tel: 0325-33020 --|-- Fax: 0325-33030-- |
Vi på Snickeri AB Special har specialiserat oss på ledstänger i massivt trä. Utöver ledstänger i trä, tillverkar vi trappräcken, trappsteg och bänkskivor till såväl företag som privatpersoner. Allt efter kundens önskemål.

© Sniceri AB Special 2010
-